fetuslarda tıkanıklıktan dolayı fetus amnion suyunu

KAN ŞEKER (GLİKOZ) DEĞERİ
Glukoz kan şekeri düzeyini gösteren tahlildir. Glikoz (kısaca GLU yazar tahlillerde) vücutta enerji ihtiyacını karşılayacak başlıca yakıt olarak kullanılan 6 karbonlu moleküldür. Her insanın kanında glikoz seviyesinin belli bir aralıkta olması gerekir, bunun altında olmasına hipoglisemi (düşük şeker düzeyi), normal aralığın üzeriinde olmasına hiperglisemi (yüksek şeker düzeyi) denir.

Glukoz tahlili (kan şeker düzeyi) başlıca diyabet yani şeker hastalığı taraması, teşhisi ve takibinde kullanılır. Bunun dışında bazı metabolik, hormonal hastalıklara bağlı glikoz düzeyinde değişiklikler görülebilir.

Kan şekerinin yükselmesi (hiperglisemi, yüksek glikoz düzeyi) belirtileri:
– Susuzluk
– Halsizlik
– Sık idrara çıkma

Kan şekerinin düşmesi (hipoglisemi, düşük glikoz düzeyi) belirtileri:
– Terleme, ellerde titreme
– Bulanık görme
– Sürekli açlık hissi

Kan şekerinde yüksekliğe neden olan hastalıklar:
– Diyabet (şeker hastalığı)
– Cushing sendromu
– Akromegali
– Steroid ilaçlar

Kan şekerinde düşüklüğe neden olan hastalıklar:
– İleri derece karaciğer hastalığı
– Böbrek üstü (sürrenal) bez yetersizliği
– Hipofizer yetmezlik (hipofiz hormonlarının bazılarında düşüklük)
– İnsülinoma (Aşırı insülin salgılanmasına neden olan tümörler)

Normal kan şekeri değeri:
70 – 99 mg/dL (3,9 – 5,5 mmol/L) :Normal açlık kan şekeri
100 – 125 mg/dL (5,6- 6,9 mmol/L) : Bozulmuş tolerans (pre-diyabet)
Birden fazla ölçümde ≥ 126 mg/dL (≥ 7,0 mmol/L) : Aşikar diyabet (şeker hastalığı)

AKŞ = AÇLIK KAN ŞEKERİ = AÇLIK KAN GLİKOZ DEĞERİ
Kanda şeker yani glikoz seviyesi yemeklerle birlikte alınan karbonhidrat miktarına bağlı olarak çok değişkenlik gösterebilir. Bu nedenle açlık ve tokluk glikoz seviyeleri ayrı ayrı değerlendirilir. Açlık kan şekeri 8 saat hiçbir yemek yemeden alınan kan ile değerlendirilir.

Leave a Reply