Kanda şeker yani glikoz seviyesi yemeklerle birlikte alınan

KAN ŞEKER (GLİKOZ) DEĞERİ
Glukoz kan şekeri düzeyini gösteren tahlildir. Glikoz (kısaca GLU yazar tahlillerde) vücutta enerji ihtiyacını karşılayacak başlıca yakıt olarak kullanılan 6 karbonlu moleküldür. Her insanın kanında glikoz seviyesinin belli bir aralıkta olması gerekir, bunun altında olmasına hipoglisemi (düşük şeker düzeyi), normal aralığın üzeriinde olmasına hiperglisemi (yüksek şeker düzeyi) denir.

Glukoz tahlili (kan şeker düzeyi) başlıca diyabet yani şeker hastalığı taraması, teşhisi ve takibinde kullanılır. Bunun dışında bazı metabolik, hormonal hastalıklara bağlı glikoz düzeyinde değişiklikler görülebilir.

Kan şekerinin yükselmesi (hiperglisemi, yüksek glikoz düzeyi) belirtileri:
– Susuzluk
– Halsizlik
– Sık idrara çıkma

Kan şekerinin düşmesi (hipoglisemi, düşük glikoz düzeyi) belirtileri:
– Terleme, ellerde titreme
– Bulanık görme
– Sürekli açlık hissi

Kan şekerinde yüksekliğe neden olan hastalıklar:
– Diyabet (şeker hastalığı)
– Cushing sendromu
– Akromegali
– Steroid ilaçlar

Kan şekerinde düşüklüğe neden olan hastalıklar:
– İleri derece karaciğer hastalığı
– Böbrek üstü (sürrenal) bez yetersizliği
– Hipofizer yetmezlik (hipofiz hormonlarının bazılarında düşüklük)
– İnsülinoma (Aşırı insülin salgılanmasına neden olan tümörler)

Normal kan şekeri değeri:
70 – 99 mg/dL (3,9 – 5,5 mmol/L) :Normal açlık kan şekeri
100 – 125 mg/dL (5,6- 6,9 mmol/L) : Bozulmuş tolerans (pre-diyabet)
Birden fazla ölçümde ≥ 126 mg/dL (≥ 7,0 mmol/L) : Aşikar diyabet (şeker hastalığı)

AKŞ = AÇLIK KAN ŞEKERİ = AÇLIK KAN GLİKOZ DEĞERİ
Kanda şeker yani glikoz seviyesi yemeklerle birlikte alınan karbonhidrat miktarına bağlı olarak çok değişkenlik gösterebilir. Bu nedenle açlık ve tokluk glikoz seviyeleri ayrı ayrı değerlendirilir. Açlık kan şekeri 8 saat hiçbir yemek yemeden alınan kan ile değerlendirilir.

Normal değeri:
Açlık glukoz seviyesinin 90’ın üzerinde olması bozulmuş glukoz toleransı (halk arasında gizli şeker hastalığı) olarak adlandırılır, bu nedenle normal değer 90’ın altında olmasıdır. 90-126 arasında olan değerler şeker hastalığına yatkınlık olduğunu gösterir. açlık kan şekerinin 126’nın üzerinde olması ise şeker hastalığı (diyabet) geliştiğini gösterir.

TKŞ = TOKLUK KAN ŞEKERİ = TOKLUK KAN GLİKOZ DEĞERİ
Tokluk kan glikoz seviyesi yemek yedikten sonra ölçülen kan şeker düzeyidir. Yemek yedikten sonra geçen süreye bağlı olarak şeker düzeyi de giderek değişir, bu nedenle sabit bir süre olarak genellikle 2 saat alınır.

Normal değeri:
Yemekten 2 saat sonra ölçülen tokluk kan şekeri düzeyinin 140 mg/dl altında olması gerekir.
140-200 arasında olması bozulmuş glikoz toleransı olduğunu yani şeker hastalığına eğilim olduğunu gösterir. 200’ün üzerindeki değerler şeker hastalığı (diyabet) teşhisi koydurur.

fetuslarda tıkanıklıktan dolayı fetus amnion suyunu

KAN ŞEKER (GLİKOZ) DEĞERİ
Glukoz kan şekeri düzeyini gösteren tahlildir. Glikoz (kısaca GLU yazar tahlillerde) vücutta enerji ihtiyacını karşılayacak başlıca yakıt olarak kullanılan 6 karbonlu moleküldür. Her insanın kanında glikoz seviyesinin belli bir aralıkta olması gerekir, bunun altında olmasına hipoglisemi (düşük şeker düzeyi), normal aralığın üzeriinde olmasına hiperglisemi (yüksek şeker düzeyi) denir.

Glukoz tahlili (kan şeker düzeyi) başlıca diyabet yani şeker hastalığı taraması, teşhisi ve takibinde kullanılır. Bunun dışında bazı metabolik, hormonal hastalıklara bağlı glikoz düzeyinde değişiklikler görülebilir.

Kan şekerinin yükselmesi (hiperglisemi, yüksek glikoz düzeyi) belirtileri:
– Susuzluk
– Halsizlik
– Sık idrara çıkma

Kan şekerinin düşmesi (hipoglisemi, düşük glikoz düzeyi) belirtileri:
– Terleme, ellerde titreme
– Bulanık görme
– Sürekli açlık hissi

Kan şekerinde yüksekliğe neden olan hastalıklar:
– Diyabet (şeker hastalığı)
– Cushing sendromu
– Akromegali
– Steroid ilaçlar

Kan şekerinde düşüklüğe neden olan hastalıklar:
– İleri derece karaciğer hastalığı
– Böbrek üstü (sürrenal) bez yetersizliği
– Hipofizer yetmezlik (hipofiz hormonlarının bazılarında düşüklük)
– İnsülinoma (Aşırı insülin salgılanmasına neden olan tümörler)

Normal kan şekeri değeri:
70 – 99 mg/dL (3,9 – 5,5 mmol/L) :Normal açlık kan şekeri
100 – 125 mg/dL (5,6- 6,9 mmol/L) : Bozulmuş tolerans (pre-diyabet)
Birden fazla ölçümde ≥ 126 mg/dL (≥ 7,0 mmol/L) : Aşikar diyabet (şeker hastalığı)

AKŞ = AÇLIK KAN ŞEKERİ = AÇLIK KAN GLİKOZ DEĞERİ
Kanda şeker yani glikoz seviyesi yemeklerle birlikte alınan karbonhidrat miktarına bağlı olarak çok değişkenlik gösterebilir. Bu nedenle açlık ve tokluk glikoz seviyeleri ayrı ayrı değerlendirilir. Açlık kan şekeri 8 saat hiçbir yemek yemeden alınan kan ile değerlendirilir.

Doğumda bebeğin testislerinde

Özofagus ağızdan mideye kadar uzanan yemek borusudur. Özüfagus atrezisinde özofagusun bir bölümü oluşmamıştır bu nedenle ağızla mide arasında geçiş mümkün değildir, tıkanıklık vardır. Yakşalık 2500 doğumda bir görülen nadir bir anomalidir. Bu anomalide sıklıkla özofagul (yemek borusu) ile trakea (soluk borusu) arasında bir fistül yani geçiş yolu mevcuttur. Özogus atrezisi olan fetusların neredeyse yarısında ek anomaliler, böbrek, barsak, kol-bacak, kalp, dudak vb. anomalileri görülür. Yine eşlik eden kromozomal anomaliler de olabilir bu nedenle amniosentezle kromozomal anomali araştırılması önerilir.

Bu fetuslarda tıkanıklıktan dolayı fetus amnion suyunu yutamayacağı için sıklıkla su fazlalığı (polihidramnios) oluşur. Suyun fazlalığı dışında ultrasonda dikkat çeken bir diğer durum da normalde görünmesi gereken midenin görülmemesi olabilir. Fetus sıvı yutamadığı için mide boş olur ve bu nedenle ultrasonda görülemeyebilir acak bu her zaman olmaz bazen trakeadan gelen sıvılardan dolayı veya midenin kendi salgıladığı sıvılardan dolayı mide dolu olabilir ve görülebilir.

Eşlik eden başka anomali yoksa doğumdan sonra prognoz daha iyi olur. Ancak ameliyata rağmen bu bebeklerde ölüm oranı yüksektir.